Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Start "Kunsthuis"

Toen we in 2008 het idee van een kunstatelier voor mensen met psycho-sociale kwestbaarheid wilden concretiseren, werd meteen geopteerd voor een samenwerking in de Brugse regio.

 

De gedachte  hierbij was de krachten te bundelen om het project financieel haalbaar te maken en een zo groot mogelijke groep aan potentiële kandidaat-kunstenaars te bereiken.

 

In mei 2008 gingen we van start onder de naam “het Kunsthuis”, aanvankelijk voor mensen die ontslagen waren na hun behandeling in een van de initiatiefnemende organisaties :

  • Het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge
  • Beschut Wonen Brugge / Covias
  • Dienst GGZ Noord-West-Vlaanderen
  • Revalidatiecentrum Inghelburch Brugge
  • Psychotherapeutisch centrum Rustenburg Brugge.

Later werd besloten ook mensen toe te laten die vanuit andere hoeken naar ons werden verwezen (PAAZ, privépraktijk, mobiele teams…) en sloot een zesde organisatie zich bij het project aan :

  • Het psychiatrisch ziekenhuis St.-Amandus Beernem 

Tegelijk werd het atelier ook toegankelijk gemaakt  voor gehospitaliseerde kunstenaars gezien de frequente heropname van een (klein) aantal van de actieve kunstenaars.

 

 

In 2015 kozen we voor een nieuwe naam. Een referendum bij de kunstenaars leverde de naam "Kunstatelier Ardéfoo" op.

 

Deze naam verwijst naar het anders-naar-de-werkelijkheid-kijken van kunstenaars in het algemeen en het in vraag stellen of kunst gemaakt door mensen met een psycho-sociale kwetsbaarheid überhaupt wel anders is dan die van “gewone” kunstenaars. De naam dient bijgevolg met een knipoog geïnterpreteerd te worden.

 

Het project blijft voortdurend in beweging onder impuls van een dynamische werkgroep en een zorgzame stuurgroep (directies van de zes organisaties).

 

 

Van Keurlingenweg naar Langestraat

In maart 2017 zijn we, na 8 jaar gebruik gemaakt  te hebben van de lokalen van BWB in de Keurlingenweg te Assebroek, verhuisd naar een nieuwe locatie: Langestraat 117 in Brugge.

Het pand dat naast het CGG is gelegen en door hen werd aangekocht, was voorheen een kledingzaak. De werkruimte is uitstekend geschikt als kunstatelier. Bovendien is de ligging van het atelier veel centraler dan voorheen. Het kunstatelier stapt hiermee uit de anonimiteit, is zichtbaarder aanwezig in het straatbeeld. De vitrine trekt alvast de aandacht van passanten. Voor vele kunstenaars was het wel even aanpassen om vanaf de straat zichtbaar in beeld te komen.